Juridische vermeldingen

 

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van wet nr 2004-575 van 21 juni 2004 op het vertrouwen in de digitale economie, wordt verduidelijkt door gebruikers van de website www.golffrance.eu identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de realisatie en de follow-up ervan:
Eigenaar: GOLF FRANCE – 8 Bordery – 16220 ECURAS
Maker: CENTAURE
Publicatiebeheerder: Reinier Sinaasappel – contact@golffrance.eu
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: GOLF FRANCE – contact@golffrance.eu
Gastheer: KALANDA – 94 avenue de la Sarriette – ZAC Athelia 2 13600 La Ciotat – Frankrijk
Photographies : CENTAURE
Vidéo : Joost Pleune

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten.

Het gebruik van de site www.golffrance.eu impliceert volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.golffrance.eu worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.
Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door GOLF FRANCE, dat vervolgens tracht te communiceren met gebruikers vóór de data en tijden van de interventie.
De website www.golffrance.eu wordt regelmatig bijgewerkt door Reinier Sinaasappel. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen desondanks de gebruiker die wordt uitgenodigd om ernaar te verwijzen zo vaak mogelijk op om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website www.golffrance.eu is om informatie te geven over alle activiteiten van het bedrijf.
GOLF FRANCE streeft ernaar om de website www.golffrance.eu zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt.
Alle informatie die wordt vermeld op de site www.golffrance.eu wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site www.golffrance.eu niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de sitegebruiker ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en waarbij een browser van de laatste generatie is bijgewerkt

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

GOLF FRANCE bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software.
Elke reproductie, aanpassing, publicatie, aanpassing van alle of sommige elementen van de site, ongeacht de wijze of het proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: GOLF FRANCE.
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de materialen zullen worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

GOLF FRANKRIJK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de gebruiker apparatuur, bij het openen van de site www.golffrance.eu, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoen aan de eisen gespecificeerd in punt 4, het uiterlijk van een bug of een incompatibiliteit.
GOLF FRANCE kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.golffrance.eu.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. GOLF FRANCE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Indien nodig, GOLF FRANKRIJK behoudt ook de mogelijkheid om de civiele en / of strafrechtelijke gebruiker uitdaging, vooral in gevallen van na racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie …).

 

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk wordt de persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door de wet n ° 78-87 van 6 januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.golffrance.eu, kunnen worden verzameld: URL-koppelingen via welke de gebruiker van de site www.golffrance.eu, de access provider van het geselecteerde gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.
In elk geval verzamelt GOLF FRANKRIJK persoonlijke informatie over de gebruiker en de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de www.golffrance.eu website. De gebruiker bepaalt dat informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer zich uitvoeren om vast te leggen. Vervolgens wordt gezegd dat de gebruiker van de site www.golffrance.eu de verplichting of niet om dergelijke informatie te verstrekken.
In overeenstemming met de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens met betrekking tot hem, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van het stuk houder, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.
Er worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de site www.golffrance.eu wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, geruild, overgedragen of verkocht aan steun aan anderen. Alleen de aanname van de verlossing GOLF FRANCE en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper die zou op zijn beurt dezelfde verplichting worden gegeven aan gegevens op te slaan en te modificeren met betrekking tot de gebruiker van de site toe www.golffrance.eu.
De voornoemde site wordt onder het nummer IN PROGRESS bij de CNIL bekendgemaakt.
De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstkoppelingen en cookies.

De website www.golffrance.eu bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van GOLF FRANCE. GOLF FRANCE heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.
De navigatie op de site www.golffrance.eu zal waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.
De weigering om een cookie te installeren, kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.
In Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.
Onder Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies”, kunt u cookies blokkeren.
Onder Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op Voorkeuren. Op het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toewijzing van rechtsmacht.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.golffrance.eu is onderworpen aan de Franse wetgeving. Het is exclusief bevoegd voor de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site.
Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).